ENG
Menü

HERA'ya HOŞGELDİNİZ

“Yönetimde yenilik ve yükselen
trendlerle tanışmak için
HERA’yı ziyaret edin".

BİZ HERA’YIZ

Biz; müşterilerine büyüme, dönüşüm ve kapasite geliştirme arayışlarında yeni fırsatlar ve açılımlar yaratmaya odaklanmış uzman bir yönetim danışmanlık ekibiyiz.

Danışmanlık Hizmetleri Kapsamı


  • HERA size
  • Kültürel ve dijital dönüşüm
  • Çeviklilk, direnç, yenilik kazandırır.
  • HERA size

HERA NE YAPAR ?

Çözüm...

Küçük-orta- büyük, farklı ölçeklerde ve aile şirketlerinden kadın girişimcilere geniş yelpazede şirket tipolojilerine kendilerine özgü çözümler sağlar.

Stratejik Ortaklık…

Hera, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) danışmanlık desteğinden yararlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere yönetim danışmanlığı sağlar.

Destek…

İşletmelere stratejik vizyon, finansal hedefler ve yol haritası oluşturma konularında destek veririz.

Araçlar…

Kapsamlı yöntem ve araçlarımızla takımınızın bir parçası gibi çalışır, kapasitenizi hedeflerinizle uyumlandırır ve nihayet değer katan, sürdürebilir bir büyüme başarmanıza yardımcı oluruz.

Ekip…

Yönetim kurulları ve yürütücü komitelerle çalışan, finans odaklı bir yönetim danışmanlık ekibiyiz.

HİZMETLERİMİZ


YÖNETİM STRATEJİSİ DANIŞMANLIĞI

İşinizi başlatmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan herşey HERA’da.

Büyüme Stratejileri

Yıkıcı ekonomik koşullara dirençli bir büyüme stratejisi tasarlamanıza rehber oluruz. Hangi finansal yöntemlerin ve araçların uygulanacağını; gelecekte hangi yeni pazarlarda hangi yeni ürünlerin sunulacağını, sistematik ve işlevsel bir şekilde ortaya koyarız. Devamı İçin...

X

Stratejik Finansal Yönetim

Mevcut stratejileri değerlendirip, sizin katkı koyduğunuz süreçlerle, benimsenmiş ve net olarak ifade edilmiş yeni stratejileri oluşturduktan hemen sonra, iyi bir finansal strateji planı oluşturma aşamasına gelinir.
Finansal strateji planında öz kaynaklar, borçlar ve serbest nakit akımının kullanım dengesine ilişkin net kararlar alınır. Sermaye yapınız, tercih edilen kredi oranları ve kar dağıtım politikası değer yaratma stratejisinin bir parçası olarak irdelenir ve genel bir çerçeve oluşturulur.
Bu süreçlerin her aşamasında yenilikçilik ve risk-alma perspektifini, stratejik ve finansal planlarınıza rekabetçi bir fark yaratacak şekilde dahil ederiz. Bununla birlikte dinamik süreçler ve pazar taleplerine göre iş modelinizi geliştirir ve revize ederiz.

Stratejik Finansal Yönetim

Öncelikle iş hedeflerinizi netleştirmenizi, elinizdeki mevcut ve potansiyel kaynakları tanımlamanızı sağlarız. Hedeflere götürecek, elinizdeki finansal kaynakların ve yeni sermaye olanaklarının kullanımına rehber olacak bir finansal plan tasarlamanıza destek oluruz. Devamı İçin...

X

Çıkış Stratejileri

Çıkışınız nasıl olsun isterdiniz?
İşinizi en başından satmak hedefiyle kurmuş ya da belli bir aşamada yeni yatırımlara yelken açmak için satmaya karar vermiş olabilirsiniz. Kar getiren başarılı bir mülkiyet değişimi için bir çıkış planına sahip olmalısınız.
Başka bir şirkete satış, hisse satışı ya da başka şekillerde hangi çıkış stratejisini izleyeceğinizi tanımlayan bir çıkış planını birlikte hazırlayalım.

Çıkış Stratejileri

HERA, her yönetim planının iyi düşünülmüş bir çıkış stratejisine sahip olması gerektiğini savunur. Eğer hedefleriniz ve büyümeniz çıkış stratejiniz ile uyum içinde olursa, başarılı bir değişim gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Devamı İçin...

X

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi finansal riskleri geniş bir çerçevede ele alan ve yükselişte olan bir disiplindir. Risk yönetimi kapsamında; finansal riskler, siber güvenlik riskleri, teknolojik aksamalar, arz-talep zincirlerindeki sorunlar ve benzeri birçok konu değerlendirilir.
Sermaye piyasalarının iniş ve çıkışlarının üstesinden gelecek bir kurumsal risk yönetim planı hazırlamak işletme genelini kapsayan ve aşan bir bakış açısı gerektirir.

Kurumsal Risk Yönetimi

Şirketinizin karşılaşabileceği ve yönetmesi gereken mevcut riskleri tanımlayarak, kurumsal bir risk yönetim planı hazırlamanıza destek veririz. Devamı İçin...

HİZMETLERİMİZ


ORGANİZASYONEL KAPASİTE GELİŞTİRME

İşinizi başlatmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan herşey HERA’da.

X

Yönetişim Tasarımı

İyi yönetişimin başlıca unsurları; farklı ve yetkin yönetim kurulu üyeleri, zamanında bilgi akışı, etkin risk yönetimi, şeffaf ve hesap verebilir karar alma süreçleri ve düzenli performans değerlendirmesidir.
Zayıf yönetişim bir şirketin finansal, yasal ve itibar esenliği karşısındaki en büyük risktir. Finansal yönetişim için dönüşümü ertelemeyin.

Yönetişim Tasarımı

İyi yönetişim stratejik hedeflere giden yoldur. Yönetişim bir şirketin yönetildiği ve denetlendiği kurallar, pratikler ve süreçler sistemidir. Size, şirket ortakları için şeffaf kuralların ve denetim mekanizmalarının yer aldığı etkin bir yönetişim tasarımında rehber oluruz. Devamı İçin...

X

Yönetim Araçları

Yönetim araçları stratejik sorunları ele alırken tanımlama, ölçme, kıyaslama, kavramsal veya görsel haritalar çıkarma gibi yöntemler kullanırlar. Bu araçlar katılımı tamamen sağladığı ve iyi yapılandırılmış alt görevler içerdiği ölçüde başarılı olurlar, böylece geniş kabul gören çözümlere vesile olurlar.

Biz sizin kurumunuzda hangi araçların işlevsel olacağını değerlendirir ve kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik uyumlu araç setleri tasarlarız. Araçlar arasında; SWOT, PESTLE, Porter’ın Beş Kuvvetler Modeli, değer zinciri, senaryolar, yol haritaları, portfolyolar, grid modeli, fırsat/karar ağaçları, kavramsal şemalar, kurumsal karne, ve kanvas iş modeli, gibi çeşitli uygulamalar mevcuttur.

Bu araçların kullanımına yönelik eğitim verir, çıktıları izler ve kullanıcı geri dönüşlerine göre araçları ve araç setlerini kurumsal süreçlerinize uyumlu hale getiririz.

Yönetim Araçları

Günümüzde şirketlerin işlerini kolaylaştıran birçok yönetsel araç ancak iş ve yönetimde karşılaşılan zorluklarla ilişkilendirildiği ölçüde fayda sağlar. Bağlamınıza özgü doğru araçları birbiri ile etkileşim içinde etkin bir şekilde kullanmak için bize ulaşın. Devamı İçin...

X

Eğitim

Strateji geliştirme, kurumsal uyumlanma, araç seti tasarımı, risk yönetimi ve benzeri süreçlerin her aşamasında uzmanlığımız ve uygulama bilgimiz ile sizin yanınızdayız.

Her strateji ve kararı uygun metot ve araçlarla destekler, kurumunuza belli bir yetenek yerleşene kadar rehberlik ve eğitim veririz.

Eğitim hizmetlerimiz; yönetim koçluğu, mentörlük, yönetici eğitimleri, kurum kültürü eğitimleri, satış ve pazarlama eğitimleri, finansal okur yazarlık eğitimleri, belli araç- yöntem-yazılım eğitimleri gibi konuları içerir.

Eğitim

İşletme geleneğinizde yenilikçiliği ve yaratıcılığı yerleştirmek ve arttırmak için geniş bir konu yelpazesinde ilham verici bir yaklaşımla eğitim programları sunarız. Devamı İçin...

X

Kurum İçi Girişimcilik Programı

Şirketinize özel yoğunlaştırılmış programlar tasarlar ve sizi rakiplerinizin önüne taşırız.Yenilikçi yöntemlerle gelişiminize ivme kazandırırız.

Kurum İçi Girişimcilik Programı

Kurum içi inovasyonu ve iş fikirlerini tetikleyici çalışmaları kapsayan, firma ihtiyaçlarına göre tasarlanan çok yönlü programlardır. Devamı İçin...

HERA GALERİ

Yaptığımız işi seviyoruz, fotoğraflarımızdan bazılarına göz atın.

Hera Yönetim Galeri

Hera Yönetim Galeri

Hera Yönetim Galeri

Hera Yönetim Galeri

Hera Yönetim Galeri

Hera Yönetim Galeri

Hera Yönetim Galeri

Hera Yönetim Galeri

ORTAKLARIMIZ

HERA sizlerle ortaklık yapmaktan onur duyar.

Referanslarımız

“Hera analyzed our documentation, learned our business processes, and provided us a comprehensive analysis and recommendation for the strategic planning, financing, marketing and management of Human Resources. Their analysis of the implementers was on time and on target.”

A-Sil Kablo

“İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk ortamında, gerçekleştirdiğimiz bu projenin faydalarını uzun vadede görme beklentisi ile hareket eder iken, müşterilerimizden hızlı bir şekilde olumlu tepkiler almaya başladık. Müşteri ziyaretleri sayesinde, pazarın beklentilerini daha doğru analiz ederek, karşılamaya çalıştık ve bu şekilde siparişler almaya başladık. Projenin ilk aşamasından itibaren başarılı sonuçlar verdiğini gözlemliyoruz.”

YOLYAPI .

“Mrs. Uysal has successfully developed several marketing plans for our company that have brought about some apparent improvements to our operation.”

Ulusal Faktoring .

“We noticed a visible increasement of performance on our company. Mrs. Uysal is not only a skillful tutor, but also like a business partner with her friendly behaviors. During their serving period, we also realized that she was putting herself just middle of the business with her utmost effort.”

ACM Energy Inco. .

“We are pleased to inform you that Hera Strateji ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. is pre-qualified to provide strategy advisory services to beneficiary micro, small and medium sized enterprises through projects supported bye the EBRD in Turkey.”

EBRD, National Programme, Turkey .

İDARİ TAKIM


Heyecanlı, birlikte çalışmayı seven ve doğru sözlü bir ekip olarak sizi ve ekibinizi önemsiyor, işinizi kendi işimiz gibi benimsiyoruz. Sizlerle yan yana çalışıyor, birlikte çıktığımız yolculuğun her adımında yeteneklerini geliştiriyoruz.

BİZE ULAŞIN

Yeni bir proje başlatmak ya da geri bildirimde bulunmak için bizimle iletişime geçin.

BİZE MESAJ YOLLAYINIZ

Sending...
Something went wrong. Please try again.
Your message was sent to Hera Management, Thank You!

İletişim Bilgilerimiz

HERA STRATEJİ ve YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Bağdat Caddesi, Ark 399 No: 1 Suadiye
İSTANBUL

E-Posta

info@heramanagement.com.tr

Arayınız

Telefon: +90 216 250 18 38